Directed By: Pankaj Batra

Music By: Sham Balkar, Toshi Sabri, Sharib Sabri

Release Date: 29 May 2015